Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕNEIO επί της οδού Θ.Χατζίκου 32 τoυ Μουρατίδη Κωνσταντίνου για όλο το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: