Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Μ. Αιμιλιανού αρ. 20, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας Χαρπαντίδη Κοσμά του Αγγέλου, με ημερομηνία λήξης ισχύος την 31-12-2013

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: