Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Θ.Χατζίκου 1 & Γ. Κυρίμη 14 της Kατσαντώνη Στέλλας για όλο το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: