Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 72, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, της εταιρείας «Αθανάσιος Α. Μαλακούδης Μον.ΕΠΕ», για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: