Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα OBEΛΙΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 52, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Χατζημελετίου Ιορδάνη για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: