Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ,(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» , που βρίσκεται επί της οδο

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: