Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος, (ζεστής και κρύας

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: