Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ 48, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας τ

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: