Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Αγάθωνος 64 ιδιοκτησίας Λάππα Αικατερίνης για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: