Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού 28Ης Οκτωβρίου 73 ιδιοκτησίας Τζιρόπουλου Ευστράτιου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: