Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 92 ιδιοκτησίας Σίμογλου Ιωάννη για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: