Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Λοχ. Ντούρμα 44 ιδιοκτησίας Πουρσαϊδη Σταύρου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: