Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Γ. Χαλκίδη 2-4 ιδιοκτησίας Αναστασιάδη Θωμά για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: