Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 26 ιδιοκτησίας «Μαργαρίτη Α. Παπαδόπουλος Γ. ΟΕ» για το χρονικό διάστημα από 1-11-2011 έως 31-12-2012

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: