Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού Ακριτών 29 ιδιοκτησίας Βασιλειάδη Αναστασίου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: