Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Ψητοπωλείο» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 80 ιδιοκτησίας Κρανίτη Βασιλείου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: