Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Θ. Χατζίκου 16 στον Αγούλα Γεώργιο για όλο έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: