Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επί της οδού Ν. Κυριακίδη 15 στον Καζαντζή Παναγιώτη για όλο έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: