Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 145 στον Παντέλα Κωνσταντίνο για όλο έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: