Χορήγηση άδειας παράτασης, χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 91, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του, στην ΣΔΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: