Χορήγηση άδειας παράτασης, χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Λ. ΝΤΟΥΡΜΑ αρ.44Β, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΠΟΥΡΣΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟ του Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: