Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «Καφετέρια», οδός Αγίας Παρασκευής 20 του Καράμπουρνου Ιωάννη

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: