Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. «Καφετέρια» της Τριανταφυλλίδου Ντιάνας, οδός Εθνικής Αντιστάσεως – Υπ.Αγγελάκη 78

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: