Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της «Μπουτζέλης Δ. Παπαδόπουλος Α.Χ. ΟΕ», «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» οδός Μ. Αλεξάνδρου 66

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: