Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Τσολακίδη Χαράλαμπου, «καφετέρια» οδός Άρη Βελουχιώτη 2

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: