Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ)», στην οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ.60, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων στην ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη.

Αριθμός Απόφασης:

093

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: