Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ.34, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΚΩΣΤΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Θεοδώρου.

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: