Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων (Εταιρεία «ZEN COFFEE AND MORE E.E.»)

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: