Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», επί της οδού Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ.:70, στη Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ZAZASHVILI ZAZA του PETR

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: