Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) & Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Γ. ΚΥΡΙΜΗ 1 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας BARISTART ΜΕΝΕΜΕΝΗ Ε.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: