Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)», επί της οδού Θωμά Χατζίκου αρ.: 42, της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, στη ΣΑΒΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: