Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής και Πλήρους Επεξεργασίας, (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 70, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας ΝΙΚ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ Ι.Κ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

04

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: