Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος)- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού Γραβιάς αρ.: 01, της Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, του ΓΕΥΓΕΛΗ ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: