Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «’Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών , αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ», στην οδό ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ αρ.31, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΘΕΟΦΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: