Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.: 145, της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, από την RENATA QO

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: