Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Θ. Χατζίκου αρ.: 32, της Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, του ΚΑΝΤΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: