Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Μ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ αρ.20, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, στον ΑΛΕΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: