Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΥΖΕΡΙ επί της οδού Παπαφλέσσα 6 της Κακουδή Καλλιόπης, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: