Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος «Οβελιστήριο» επί της οδού Γ. Χαλκίδη 48 στην Παυλίδου Πολυξένη για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: