Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» στην οδό Αγίου Νεκταρίου 2 του Αλβανού Αθανάσιου.

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: