Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ακριτών 11 ιδιοκτησίας Στρέζου Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: