Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2012 σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 29 ιδιοκτησίας Χατζηλάμπρου Αθανασίου

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: