Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2012 σε ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού 28Ης Οκτωβρίου 78 ιδιοκτησίας Τσαπακίδη Αλέξανδρου

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: