Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2013 για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού Αγάθωνος 68, ιδιοκτησίας του Σισμανίδη Χρήστου

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: