Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη συμβολή των οδών Ν. Κυριακίδη 2 & Θ. Χατζίκου στη Μουζακίδου Μαρία για το χρονικό διάστημα από 1-4-2012 έως 31-12-2012

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: