Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλο το έτος 2013 εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Θ. Χατζίκου 42 στον Ιορδανίδη Νικόλαο

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: