Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλο το έτος 2013 εντός καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ) επί της οδού Θ. Χατζίκου 50, ιδιοκτησίας του Τσιρίκα Άγγελου

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: