Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το χρονικό διάστημα 15-12-2011 έως 31-12-2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 155 του Τριανταφυλλίδη Σάββα

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: