Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓO ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) ,επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69Α, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της εταιρείας RED BUS CAFÉ OE για το χρονικό διάστημα

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: