Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ , επί της οδού Αγάθωνος 64, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Λάππα Αικατερίνης του Αθανασίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: